۱۵ یک عدد است اما یک پله دیگر به شباهتهایمان اضافه می کند 
وقتی تو شمعهای میلادت را در قلب تابستان فوت می کنی و من در قلب بهار.
خورشید گرمترین ماه سال در 365 روز تمام,در دل مهربانت نور افشانی می کند,همین گرمای صمیمی وجودت کافیست تا برای تمام روزهای باقی مانده سال دوستت بدارم..


.