حداقل ۴۵ روز آینده برای من روزهایی سراسر استرس و خستگیه.البته که من ان شاء الله با قدرت تمام به جلو میرم.

ولی امشب دلم میخواد به اندازه نود دقیقه خوشحال زندگی کنم و امیدوار باشم به یه پیروزی تاریخی و باشکوه.

دونه های تسبیح رو به تکرار یاالله العظیم میندازم به توکل اسم اعظمت..به نیت سربلندی کشورم ایران..