گفتن بازی آرژانتین یک بار بود و دیگه تکرار نمیشه,گفتن اسپانیا فرق میکنه,گفتن همه بازیکنهاش گلزنن,گفتن تیکی تاکا بلدن,گفتن شونصدتا پاس درست میدن,گفتن بهترین تیم جهانه,گفتن همه شون ستاره ن..

اما

از کشوری اومدن که بعضی ایالتهاش آرزوی پیروز نشدنش رو دارن..از کشوری اومدن که هزار تکه ست و این تکه ها وصله ناجورن..

اسپانیا با تمام بزرگیش مقهور غیرت و اتحاد یازده نفر نه,۸۰ میلیون نفر شد..

اونا ستاره ن,ما قهرمانیم...ستاره ها خاموش میشن ولی قهرمانها همیشه قهرمان می مونن..