زندگی تو این دنیا,مثل راه رفتن روی یه دریاچه یخ زده ست,که هر آن ممکنه سقوط کنی و دیگه نباشی...هبوط..مجازات سختی بود خدا..تو دنیایی که یه لحظه دل میبندیم و لحظه بعد نالان از فراقیم سخته نفس کشیدن..تو دنیایی که تاریکیش گاهی تا مقابل چشمهای ما جلو میاد  سخته بی خیالی..سخته بی تو بودن..


یا من ارجوه لکل خیر..

منجی ما را برسان..