یه دوست مجازی (یه آبجی مجازی)داشتم که وقتی رفت یه تیکه از وجودمو با خودش برد..یجوری که همیشه جای اون تیکه خالی قلبم رو حس میکنم..

و امشب این آهنگ ..

کی میفهمه این حجم از دلبستگی به کسی که حتی ندیدیش!!!!!!!

3 سال و 1 ماه و 16 روز گذشته..