معنی عبارت "یا کریم الصَّفْح " در دعای جوشن کبیر ؛

یه وقتی کسی تو رو می بخشه ، اما یادش نمیره که فلان خطا رو کردی و همیشه یه جوری نگات می کنه که تو می فهمی هنوز یادش نرفته ، یه جورایی انگار که سابقه بدت رو مدام به یادت میاره.

ولی وقتی یه کسی تو رو می بخشه و  طوری فراموش می کنه که انگار نه انگار تو خطایی رو مرتکب شدی،به این نوع بخشش میگن صَفح.