یه موقع تصمیم بگیر آروم تر زندگی رو گام برداری

یکم اطراف رو نگاه کن 

اون گل کوچیک مینیاتوری که زیر پات لهش کردی داشت بهت سلام می داد و میخواست دلبری کنه.

گاهی فقط زیباییهایی رو ببین که با یه خط کش ۱۰ سانتی هم میشه طول و عرضشون رو اندازه گرفت..

چشم تو یه دوربین ۵۷۶ مگاپیکسله,زیباییهارو باهاش ببین,بشنو,حس کن,ثبت کن..شکر کن..سبحان الله