هر راز که اندر دلِ دانا باشد

باید که نهفته‌تر ز عنقا باشد

کاندر صدف از نهفتگی گردد دُر

آن قطره که رازِ دلِ دریا باشد حکیم عمر خیام


یه بارون بی وقفه توی دلم 

چشامو به دریا بدل می کنه
خودش گفته تنها نمی ذارمت 
به قولی که داده عمل می کنه