داره بارون میاد..سه تا صلوات بفرست و برای کسی دعا کن..خسیس نباش..معجزه ای بساز+از کسی که دلش گرفته نپرسید چرا؟

آدمها وقتی نمی توانند دلیل ناراحتی شان را بیان کنند دلشان میگیرد!


+گر تورا خاطر ما نیست خیالت بفرست/تا شبی محرم اسرار نهانم باشد


+ روزتون مبارک دوستان.