هرچند حال و روز زمین و زمان بد است
یک قطعه از بهشت، در آغوش مشهد است
حتی فرشته‌ای که به پابوس آمده
اینجا میان رفتن و ماندن، مردد است
حتی اگر به آخر خط هم رسیده‌ای
اینجا برای عشق، شروعی مجدد است
هرجا "دلی" شکست به اینجا بیاورید
اینجا بهشت، شهر خدا، شهر مشهد است

+میخواستم بیام پیشت که نگرانی هامو تو صحنت جا بذارم,که آروم کنی این دلُ..

ولی.. 

خب نمیشه دیگه 

گناهکارتر از اونم که بطلبی..