یه عده هم هستن که با دیدن پارچه های رنگارنگ سر ذوق میان.مثل من

این پست برای دل خودم و حداقل دوتا از دوستای عزیزم که علایق مشترک داریم :)