گم شدن در دنیای رنگارنگ پارچه ها آنقدر برایم لذت بخش است که شده جزء تفریحاتم.
جزء آرام بخشهایی که وقتی حالم خوب نیست برای خودم تجویز می کنم.
گاهی فقط دیدنش..گاهی خریدنش..گاهی دوختنش

پارچه های گلدار و رنگهای شاد
پارچه های ساده ی با وقار
پارچه های خالدار دخترانه
پارچه های نرم و مخملی و پرز بلند
پارچه های طرح دار با نقوش پیچ در پیچ 
گیپورهای ساده و ارزان قیمت
دانتلهای پر کارِ سنگ دوزی شده

تورهای مشبک (مخصوصا اگر دامن پف دار یک پیراهن زیبا باشد)


و وقتی به خودم می آیم که ناراحتی هایم را لابلای تارو پود همان پارچه ها جا گذاشته ام.


گاهی به قدر یک نفس کشیدن، وسط دل آشوبه های هرروزمان، دلخوشی میخواهیم.
خدا این دلخوشی هایِ دم دستیِ کوچک را از ما نگیرد..