باز می گردم..

تو مقصدم شدی و جاده،شوق مکث نداشت..

باز می گردم..

تو مقصدم شدی و جاده،شوق مکث نداشت..

مشخصات بلاگ
باز می گردم..

عشقت نه سرسری ست که از سر به در شود..


وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُ‌وا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِ‌هِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ‌ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ‌ لِّلْعَالَمِینَ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.

گره گشا باش

پنجشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۱۳ ب.ظ
چو غنچه گر چه فروبستگی ست کار جهان 
تو همچو باد بهاری گره گشا می باشاگه در سختی هستی،
گره از مشکل خلق خدا باز کن تا خدا گره گشای کار تو باشد..


پیامبر(ص) می فرمایند: هر کس دری از شادی بر کسی بگشاید خداوند دری از شادی بر او بگشاید.
 • اردیبهشت

نظرات  (۸)
چرا هیچکس تو را درک نمیکند؟

ھرکسی معتقد است که دیگران او را اصلاً درک نمی کنند . ھمین امرموجب انزوای درونی و بیگانگی از
ھمه می شود و تاسرحد انزجار به پیش می رود در حالیکه خودش را اھل فھم و دیگران را احمق می
داند . چنین وضعی شاید ھرگز به این شدت و فراگیر و جھانی نبوده است در حالیکه عصر سواد و علم
و خبر و رسانه ھای جمعی و ارتباطات جھانی است آنچه که عملاً درنفوس بشری رخ می دھد انزوا
و احساس تنھائی و بیگانگی از عالم و آدمیان است و عصر سوء تفاھماتی که قلمرو پیدایش انواع جدال
و جنگھاست .
دراین امرکه « ھیچکس نمی فھمد » ھمه مشترکند . براستی این چه معمائی است ؟
آیا تکنولوژی ارتباطات موجب اینھمه بیگانگی و سوء تفاھم و جنگھاست .و یا بالعکس. چرا اطلاعات
تحصیلات مشترک موجب تفرقه و تضاد شده است ؟ چرا مشکلات و دردھای مشترک بجای ھمدلی
و ھمدردی و تفاھم به بیگانگی و نفرت انجامیده است ؟ چرا باورھا و دانش مشترک بجای ایجاد اندیشه
و احساس مشترک موجب بیگانگی و عداوت شده است ؟ چرا دانائی موجب نادانی شده است؟ چرا
آرزوھا و امیال مشترک موجب تفرقه و انزجار شده است ؟ چرا آنگاه که شرایط و امکانات درک متقابل
و اتحاد پدید آمده نتیجه ای وارونه ببار آورده است ؟ چرا مذاکره و تبادل نظر و ارتباطات کلامی مدرن که
در تاریخ سابقه نداشته حاصلی معکوس داده است؟ چرا اشتراک موجب افتراق شده است . آیا جھل
موجب اتحاد و دانائی موجب تفرقه و تضاد است ؟ این بزرگترین معمای عصر جدید است که ھنوز
پاسخی نیافته است . گوئی دوری موجب دوستی ، و نزدیکی موجب عداوت است .گوئی سخن گفتن
موجب تشنج و انزوا و بدبینی و نفرت است . این نیز یکی دیگر از آرمانھای عصر جدید و دوران شکوفائی
تکنولوژی است که محصول وارونه داده است . این بیان دگر از واقعه « حشر و نشر » در قرآن کریم
است که از ویژگی عصر آخرالزمان می باشد : جمعی که موجب تفرقه میشود و تمدن مدرن را مبدّل
به جمع تنھایان منزجر از یکدیگر ساخته است.
ولی اگر اندکی به خود آئیم در می یابیم این دیگران نیستند که ما را نمی فھمند بلکه خود مائیم که
اصلاً خود را درک نمی کنیم و چون خود را نمی شناسیم دیگران ھم ما را نمی فھمند و آنگاه این خود -
نفھمی را به گردن دیگران می اندازیم.
در حالیکه اکثر فلسفه ھای عصر جدید بر مبنای خود- آگاھی بنا شده اند و اساس ھمه آنھا
روانشناسی و روانکاوی جدید است بیش از ھر دورانی دچار جھل نسبت به خویشتن ھستیم . در
حالیکه اکثر انسانھای امروز لااقل یک کتاب روانشناسی مطالعه کرده اند و در اکثر خانه ھا کتابھای
روانکاوی یافت می شود و در رسانه ھای جمعی نیز شبانه روز شاھد تجزیه و تحلیل روانشناسانه
امور ھستیم ولی در جھل و ظلمت و سوء تفاھمی فزاینده غرق می شویم و روابط اجتماعی و عاطفی
و خانواده گی بسوی جنگ خونین میرود و جامعه بشری گوئی درحال انفجار است و ھیچکس تاب تحمل
دیگران را ندارد . براستی چه خبر است ؟
قرآن می گوید قیامت آن گاه است که ھر کسی تک و تنھا می شود و ھیچکس را یارای کمک به دیگران
نیست و جزخدا یاوری نمی یابید . پس بیائیم این تنھائی تاریخی و متافیزیکی را درک و تصدیق کنیم و از
آن نگریزیم و دیگران را مسبب این وضع ندانیم و جنگ را پایان دھیم و لااقل در این تنھائی به وحدت
و صلح برسیم چرا که این تنھائی ھمان محضر پروردگار و آستانه ظھور حقّ و مقدمه قیامت است . این
جنگ با یکدیگر در واقع جنگ با تنھائی است و عین جنگ با خداست . دست از این جنگ برداریم و خدا را
بپذیریم . خدا ھمان تنھائی ماست . فرار از این تنھائی یا منجر به عداوت و جنگ و جنون و جنایت می
شود و یا به اعتیاد و خودکشی می انجامد . فرار از این تنھائی یکی از علل ذاتی فروپاشی خانواده ھا
نیز می باشد زیرا در ھیچ رابطه ای ھمچون رابطه شدید عاطفی ، این تنھائی تشدید و تعمیق نمی
شود و اگر درک و تصدیق نگردد موجب سوء تفاھمات و بدبینی ھا و انزجار و فروپاشی است.
تنھائی برترین حق انسان است چرا که انسان خلیفه خداست و محل ھبوط احدیت است . تنھائی
پذیری ھمان خداپذیری و توحید است . این واقعه امروزه بصورت یک جبر جھانی و نزول ماورائی
بر نفوس بشر فرود آمده است و یک توفیق اجباری و الھی است . ھمه تنھایند و تلاش مذبوحانه برای
گریز از تنھائی منجر به عداوتھا می شود . ھیچکس نمی تواند دیگری را از این تنھائی خارج کند
بخصوص دوستان و زن و شوھرھا . امروزه بیش از ھر زمانی راز بقای صالحانه ھر رابطه ای بر درک
حق تنھائی استوار است . دیگر کسی نمی تواند به دیگران پناه برد و در دیگران جای گیرد و ایمن شود
. این به معنای پایان تاریخ عشق نیز می باشد . و بعلاوه غایت و کمال عشق نیز تنھائی است. تنھایی
، حق عشق است و ھر که آنرا تصدیق و درک نکند به نفرت و عداوت می رسد.
اینک جز عشق به پروردگار ممکن نیست . تنھائی ھمان حضور خداست و ھمین حضور استکه ھمه
را تنھا ساخته و عشق ھا را برملا نموده و ناممکن کرده است . بیائیم تا به خدا عشق ورزیم و به او پناه
بریم تا بتوانیم یکدیگر را دوست بداریم و لااقل تحمل کنیم .
اگر تنھائی خود را دوست بداریم دیگران را ھم دوست میداریم . اگر تنھائی خود را فھم کنیم دیگران
را ھم فھم می کنیم . جز این راھی برای تفاھم و دوستی وجود ندارد.
اگر نتوانیم تنھائی را درک و تصدیق کنیم و دوست بداریم ھیچ چیز و ھیچ کس در این جھان را نه درک
و تصدیق توانیم کرد و نه دوست توانیم داشت .
امروزه ذات ھر ادراکی بر درک تنھائی بشر است و فقط تنھا یانند که می فھمند و دوست می دارند .از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد اول ص 128
پاسخ:
استفاده کردیم.خیلی ممنونم.
چقدر تصویر قشنگه عزیزم ^_^

چکار کنم خیلی خوشحال بشی؟!
پاسخ:
چشمات قشنگه خانووم 
:-)مهربونم.
دعام کنی خیلی خوشحال میشم.
ان‌شاءالله به حقِ همین اذان عاقبت بخیر بشی :)
پاسخ:
مرسی عزیزدلم.
الهی که خودتم عاقبت بخیر بشی و زندگیت پر از خوشبختی باشه

حال من حال اسیری ست که هنگام فرار 
یادش آمد که کسی منتظرش نیست,نرفت


حال یه دل شکسته با دعای یه عزیز قطعا خیلی خوب میشه
مرسی از دل بزرگت حوای مهربون.معتقدم دعای ما در حق دیگران میشه یه چراغ روشن که توی یه جای تاریک زندگی سر راهمون قرار میگیره و نجاتمون میده.الهی که خوشی هات مستدام باشه

عزیزِ دلم ^_^
امیدوارم همیشه خوب و خوشحال باشی مهربونم :)
پاسخ:
فدای محبتت.
ممنونم.به همچنین.
راست میگید
منم دیشب با یه بنده خدایی صحبت کردم نگران خرید جهیزیه بود و از ترسش خواستگار رد میکرد
بهش که دلگرمی دادم کلی امیدوار شد و حال داغون خودم خوب شد
انرژیش بهم رسید
حرفایی که زدم و پس گرفتم!
تو قنوتمم کلی دعای قشنگ کردم
پاسخ:
خدا خیرتون بده که دلداریش دادید.حتما همینطوره آلا جان.
ولی همیشه هم نباید منتظر باشیم بلافاصله نتیجه ش رو ببینیم.
به قول شاعر 
تو نیکی می کن و در دجله انداز 
که ایزد در بیابانت دهد باز 
بیابان همون روزای سخت زندگیه.

خوشحال شدم گفتید تو قنوت دعاهای خوبی کردید. 
اومدم حالتون رو بپرسم ولی هر کار کردم کامنتم ارسال نمیشد
من هروقت با کسی صحبت کردم و سعی کردم ارومش کنم خودم اروم شدم
دوستانم هم از سر لطفشون وقتی به مشکل میخورن کم و بیش با من صحبت میکنن
نه اینکه خوب باشم خودشون خوبن خداهم حال خودمو خوب میکنه
خودمم هرازگاهی حالشون و میپرسم
شماهم از روی محبتتون اومدید حالم و بپرسید بگم که خوبم حرفای شما هم بی تاثیرنبود 
منو به خودم اوردید
پاسخ:
الهی که همیشه خوب باشی بانو.خوشحالم 
خب این یعنی سنگ صبور خوبی هستید که دوستاتون هروقت مشکلی دارن با شما دردودل میکنن.خدا خیرتون بده

کاسه کاری کرده بود که گل خودنمایی کند، تصویر را می گویم
ان شاءالله گره از کار همه بگشاید خدا
موفق باشید
پاسخ:
خوشحالم که تصویر مورد توجه قرار گرفت 
آمین.
 • فرزانه شین
 • ترکیب بیت و عکس و حدیثی که نوشتی انگار نسیم خوشبوی اردیبهشت بود...همون قدر دلچسب و لطیف
  پاسخ:
  :-)
  مرسی از حس قشنگت عزیزم

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">