پیرزن مهربان محله را عمه خانوم صدا میکردند.با پسر و عروسش زندگی میکرد ،حدود 70 سال سن داشت اما  سرحال و قبراق بود.به گواهی خودش و عروسش سختی زیادی کشیده بود اما هربار کمر راست کرده و چون کوهی استوار بود.رد تازیانه روزگار را از خطوط چهره اش میشد خواند..گویی عمه خانوم با صبرش روزگار را از رو برده بود..
عمه خانوم موهایش را رنگ میکرد و ظاهرش مرتب بود.به قول معروف برای دل خودش زندگی میکرد..گاهی کفشهای پاشنه بلند ورنی میپوشید ،لباسهای به اصطلاح پلوخوری اش را می پوشید، از همیشه آراسته تر در کوچه قدم میگذاشت و با اهالی خوش و بشی میکرد.تمام طول کوچه را با غرور قدم میزد گویی دختر جوانیست که برای اهالی کوچه دلبری میکند.
با همان افکار کودکی ام مجذوب عمه خانوم میشدم و تا انتهای کوچه نگاهش میکردم و تق تق کفشهایش را میشنیدم ...
با تمام مهربانی اش اخم و عصبانیت زیادی هم داشت،گاهی اوقات که کسی ندانسته او را بی بی و امثالهم صدا میکرد،یا سر و صدای بچه های کوچه از حدی که بالاتر میرفت خشم عمه خانوم شعله ور میشد.با این حساب گاهی خودش همبازی آنها میشد و بچه ها از بودنش لذت می بردند.
عمه خانوم ساکن کوچه ای بود که چهارسال از کودکی ام در آن کوچه گذشت.

گاهی که فکر میکنم میبینم دنیای جوانهای امروز و جوانهای دیروز به راستی چقدر متفاوت است...عمه خانوم در آستانه 80 سالگی هنوز جوان بود و امروز جوانی را میبینم که 20 ساله نشده افکارش پوسیده اند.

و تمام آن خاطرات در آن کوچه جا ماند ..ساکنانش و یادهایشان کم کم به فراموشی سپرده شدند.. وهمین چندسال پیش بود که   شنیدیم عمه خانوم به رحمت خدا رفته..خدایش بیامرزد..

اردیبهشت