اگر قرار باشد سفر من در این زندگی زمینی به پایان برسد، در هر کجای دنیا هم باشم به هر حال گریزی نیست... 

چه بسا که شخصی در آرامترین نقطه دنیا بدون دلیل از دنیا میرود...اما دیگری در بدترین شرایط زلزله هم سالم می ماند...

پس اگر قرار باشد این سفر زندگی زمینی ما تمام شود؛ هیچ ربطی به زلزله ندارد.


ترس همان شیطان است. ناامیدی همان شیطان است. سخت است که نترسیم و نگران نباشیم اما در این لحظات هست که عیار ما مشخص می شود.

می توانیم انتخاب کنیم که غرق در ترس و نگرانی شویم و یا انتخاب کنیم که زنده هستیم و سپاس گذار خدا باشیم.

خداوندا تو خالق آرامش  هستی درخواست می کنیم که آرامش را  در لحظات تمام مردم جاری سازی.

خداوندا ما را در آغوش امن و حمایتگر خودت قرار ده.

به تو اعتماد داریم و می دانیم که بهترین اتفاقات برای مان رخ می دهد.

 

سر سجاده نماز,به یاد هموطنانمان در کرمان و کرمانشاه باشیم..دومین نعمت بزرگ انسان, آرامش است.