ازش پرسید:چرا این روزا همه افسرده ن؟

- جواب داد از بی ایمانیه.


الا بذکر الله تطمئن القلوب...یاد خدا آرام بخش دلهاست.

اگه به یاد خدا نیستیم اما همه کار برای به دست آوردن آرامش می کنیم،باید بدونیم هیچ موقع پیداش نمی کنیم.سراغ بوته رز رو از بیابون نمی گیرن.آلوین تافلر، نویسنده مشهور آمریکایی در توصیف جامعۀ غربیِ جدا شده از دین می نویسد: « افسردگی روانی همه گیر شده است، تقریباً هیچ خانواده ای بدون نوعی ناهنجاری روانی وجود ندارد. زندگی روزمره به طرز افتضاح آمیزی کیفیت خود را از دست داده است. اعصاب همه خرد است»اینجا میشه پیکسلهای زیبا سفارش داد.