نمیدونم چرا یاد نمیگیرم تا زمانیکه راجع به چیزی اطلاعات کافی نداریم ازش حرف نزنیم..
حرف زدن باعث میشه دیگران بدونن و بفهمن چقدر بینش عمیق و تفکر ژرفی داریم!!!!!!!!!!!

که اگه نداریم خیلی بهتره سکوت کنیم.

که اگه از روی دست بغل دستیمون اظهار فضل کردیم و نگرفت خیلی بهتره عذر خواهی کنیم.

افرادی که در جامعه برجسته و شناخته شده هستن خواه ناخواه اظهار نظرهاشون مورد تایید عده ای قرار میگیره و متاسفانه همون عده
بدون اینکه به درستی یا نا درستیش پی ببرند بی چون و چرا خودشون رو تسلیمش میکنن و اون تفکر در ذهن و زبانشون قرار میگیره.
این تفکره که آدمهارو بزرگ میکنه، نه جایگاه
تفکری که توأم با شرافته


سلبریتی جان

من رو با همه لحظه های خوبی که از تو در خاطرم دارم تنها بذار

بذار همون جایِ خوبِ ذهنم باقی بمونی..