آیة الله بهجت(ره) :کسی که عادت به تاخیر نمازها کرده خودش را برای تاخیر در امور زندگی آماده کند..

تاخیر در ازدواج,

تاخیر در اشتغال,

تاخیر در تولد اولاد,

تاخیر در سلامتی..

هر قدر که امور نمازت منظم باشد امور زندگی ات هم تنظیم خواهد بود.
از مرحوم آیه الله العظمی بهجت(ره)سوال شد:چه کنیم نماز صبحمان قضا نشود؟

در پاسخ فرمودند:کسی که باقی نمازهایش را اول وقت بخواند,خدا او را برای نماز صبح بیدار خواهد کرد.سراغ خوشی و خوشبختی و موفقیت و حال خوب رو از همه جا می گیریم,جز اونجا که باید.


همه اتفاقات خوب از بهشت کوچک سجاده ات شروع می شود...اگر بخواهی..


آیه الله طباطبایی میفرمایند:اگر کسی نماز اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند..