* چیزهایی که لازم نیست بدونی و به دردت نمی خوره را از توی ذهنت بریز دور - آشغالا چیزای اند که فکرت را از چیزهایی که اهمیت دارن دور می کنن- پس آشغالا رو بریز دور.


* مردم از چیزای درونشون می ترسن در حالیکه اون تنها جاییه که به  جواب سوالاشون می رسن.

* یک جنگجو هیچوقت تسلیم نمی شه- بلکه عشق را در کاری که دوست داره پیدا می کنه.

* اگه به چیزی که می خوای نرسی رنج می بری حتی اگه بهش برسی هم رنج می کشی چون نمی تونی همیشه نگهش داری

* زندگی سراسر انتخاب است ..تو انتخاب می کنی که قربانی باشی یا هر چیز دیگری..هر اتفاقی که در زندگی برایت می افتد بخشی از آموزشی است که خداوند برای رشد و تکامل تو در نظر گرفته است

* اونایی که دوست داشتنشون خیلی سخته- اونایین که بیشتر به عشق نیاز دارن !

* وقتی بتوانی اینجا والآن باشی ، کارهایی می توانی بکنی که حیران می شوی .

* گاهی لازم است قبل از اینکه عاقل بشوی عقلت را از دست بدهی .

* وقتی یاد بگیری که روی کارت تمرکز داشته باشی یک جنگجو می شوی .

* تنها چیزی که تو داری "الآن" است .


* اولین درد یک جنگجو ندانستن است .

* هر چیزی دلیل دارد و پیدا کردن دلیل هم دست خودت است .

*  تا وقتی حرفی برای گفتن نداشته باشی نمی خواهم ببینمت .

* تمام ترس ها را دور بریز . یک جنگجو هدفش را فراموش نمی کند .

* تو تسلیم آرزوهات شدی . کنترل روی اتفاقاتی که برایت افتاده نداشتی . یک جنگجو کاری را می کند که می خواهد .کافی است که آشغال های ذهنت را بیرون بریزی ، چیزهایی که مدام به تو می گویند " نمی توانی " .
فقط به حرکتی که می خواهی انجام بدهی فکر کن ، به " الآن " فکر کن.


دیالوگهای فیلم زیبــــای "جنگجوی درون"

نمایشی از قدرت بی انتهای انسان در برابر انبوه شکستهایش..........بر اساس یک ماجرای واقعی.